"กรุณาใช้ช่องถัดไป"

มาอีกแล้ว! ยินดีต้อนรับสู่กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ของรายวิชา 002 191 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 1 ให้นักศึกษาทบทวนและทำความเข้าใจเนื้อหาของบทที่ 4 ว่าด้วยเรื่องการจัดองค์การแบบราชการในตำราเรียนและเอกสารประกอบคำบรรยาย แล้วตอบคำถามในฟอร์มข้างล่างนี้ งานนี้เป็นงานเดี่ยวนะครับ กำหนดส่งงานภายในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2554 เวลา 23.59 น. ช้าอดหมดสิทธิ์เฮ! (more…)