Posts tagged 19 กันยายน 2549

featured-08

ฝ่ายเสรีประชาธิปไตยยังมีอะไรให้คาดหวังจากรัฐบาลนี้อยู่อีกหรือ

0

ฝ่ายเสรีประชาธิปไตยยังมีอะไรให้คาดหวังจากรัฐบาลนี้อยู่อีกหรือ

เมื่อพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา บรรดาคนเสื้อแดงและผู้ฝักใฝ่ประชาธิปไตยซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญต่างยินดีปรีดา ด้วยคาดหมายว่ารัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตรจะดำเนินนโยบายต่างๆ อันจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญให้ประชาธิปไตยในประเทศไทยเบ่งบานขึ้นกว่าในสมัยรัฐบาลก่อนหน้า

เมื่อนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์เข้ารับตำแหน่งได้ไม่นานและบรรดารัฐมนตรียังนั่งเก้าอี้ไม่ทันอุ่น มหาอุทกภัยก็ถาโถมเข้าใส่ รัฐบาลที่เพิ่งเริ่มงานบวกกับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินอันไร้ประสิทธิภาพส่งผลให้การรับมือน้องน้ำเป็นไปแบบไร้ทิศทาง กว่าจะตั้งหลักได้ก็เกือบหลงหลุมไปเสียแล้ว (more…)

Anti-Coup Intellectuals

แถลงการณ์กลุ่มคณาจารย์ต่อต้านรัฐประหาร ต่อกรณีข้อเสนอทางวิชาการของคณะนิติราษฎร์

0

Anti-Coup Intellectuals

แถลงการณ์กลุ่มคณาจารย์ต่อต้านรัฐประหาร ต่อกรณีข้อเสนอทางวิชาการของคณะนิติราษฎร์

 

ตามที่คณะนิติราษฎร์ได้เผยแพร่ข้อเสนอทางวิชาการของคณะนิติราษฎร์ ในวาระครบ ๕ ปีรัฐประหาร ต่อสารธารณชนเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔  โดยมีสาระสำคัญใน ๔ ประเด็น คือ การลบล้างผลพวงของรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙, การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒, กระบวนการยุติธรรมกับผู้ต้องหาหรือจำเลยและการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายภายหลังรัฐประหาร รัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙, และการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งข้อเสนอทางวิชาการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง มีทั้งที่เห็นด้วยและที่เห็นต่าง มีทั้งที่สร้างสรรค์และที่ทำลายล้าง มีทั้งที่อ้างอิงหลักฐานอันน่าเชื่อถือและที่อ้างอิงอาวุธยุทโธปกรณ์อันน่าหวาดหวั่น

ด้วยความเชื่อมั่นและเจตนาที่จะธำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย เรา–ผู้มีรายนามดังปรากฏข้างท้ายแถลงการณ์นี้–ได้ศึกษาข้อเสนอทางวิชาการของคณะนิติราษฎร์โดยละเอียดแล้ว จึงได้ร่วมกันแสดงจุดยืนของเราในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ (more…)

แทงกล่องดวงใจเผด็จการ

นิติราษฎร์ประกาศธรรม กำจัดเผด็จการ!

0

แทงกล่องดวงใจเผด็จการ

นิติ ธรรมทั่วถ้วน หลักชัย
ราษฎร์ ร่วมรวมน้ำใจ ต่อสู้
ประกาศ บ่ยอมไพ- รีพราก อธิปัตย์
ธรรม ย่อมเป็นธรรมคู่ แผ่นพื้น ดินไทย.

กำ หมัดมือหนึ่งขึ้น ชูไฟ
จัด ส่องแสงครรลัย แจ่มจ้า
เผด็จ ดั่งหทัย บำราศ ริปู
การ จึ่งก่อเกิดค่า ชูเชื้อ ประชารัฐ.

รัฐ ไทยยับย่อยด้วย นายพล
ประหาร ประชาชน ด่าวดิ้น
ล้า อ่อนเพราะเล่ห์กล อำมาตย์
หลัง เปราะหัวเปล่าสิ้น ช่วงใช้ ต่างโค.

โปรด นิ้วอย่าเกี่ยวใกล้ ไกปืน
ฟัง เหล่าเราแข็งขืน เรียกร้อง
อีก หนบ่ทนยืน ให้รัฐ- ประหารนา
ครั้ง หน้าแม้นมีต้อง รื้อสร้าง อธิปไตย.

หัวหน้าคณะผู้ก่อการรัฐประหาร

ฉลอง ๕ ปีรัฐประหาร เผด็จการมั่นยืน!

0

หัวหน้าคณะผู้ก่อการ

ในวาระที่วันคล้ายวันรัฐประหารครั้งล่าสุดในสยามประเทศไทยได้เวียนมาบรรจบครบ 5 ปีในวันที่ 19 กันยายน 2554 นี้ ข้าพเจ้าในนามผู้ต่อต้านอำนาจเผด็จการทุกรูปแบบและผู้ฝักใฝ่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ขอใช้พื้นที่ส่วนตัวนี้ร่วมแสดงออก ร่วม “เฉลิมฉลอง” และร่วม “อวยพร” ให้แก่การกระทำอัน “รุ่งโรจน์” ครั้งนั้น ผ่านบทกลอนที่ได้ประพันธ์ขึ้นตามแต่อารมณ์จะพาไป

เชิญทัศนา…

“โปรดฟังอีกครั้ง”

โปรด นิ้วอย่าเกี่ยวใกล้ ไกปืน
ฟัง เหล่าเราแข็งขืน เรียกร้อง
อีก หนบ่ทนยืน ให้รัฐ- ประหารนา
ครั้ง หน้าแม้นมีต้อง รื้อสร้าง อธิปไตย.

(more…)

จงสงบ!

จงสงบ จงสงบ จงสงบ!

0

จงสงบ!

“ปรากฏการณ์ปิ๊ง” นั้นบังเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ขึ้นอยู่กับว่าที่นั้นเวลานั้นมีองค์ประกอบครบถ้วนเพียงพอให้เกิดการปิ๊งขึ้นหรือไม่ เช่นเดียวกับคืนวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ระหว่างนั่งอิ่มอร่อยกับการปิ้งย่างในร้านเนื้อกะทะชื่อดังใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผมก็แวบคิดถึงภาพเหตุการณ์ทางการเมืองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมีทั้งเรื่องประทับใจ สะท้อนใจ และสะเทือนใจ พลันจึงหยิบไอโฟนขึ้นมาเขียนกลอนบทหนึ่งขึ้นเพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเอง เสร็จภายในเ้วลาไม่นาน ผลของการปิ๊งครั้งนั้นเป็นดังต่อไปนี้…

(more…)

Go to Top