Posts tagged สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเทศจีนโดยสังเขป แปลโดยกฤชวรรนธ์ โล่ห์วัชรินทร์

E-Book: ประเทศจีนโดยสังเขป (A Survey of China)

0

ประเทศจีนโดยสังเขป แปลโดยกฤชวรรนธ์ โล่ห์วัชรินทร์

ผมมีความสนใจใครู่เกี่ยวกับประเทศจีน, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม, มาตั้งแต่เด็ก. แม้ว่าคุณวุฒิด้านการศึกษาตามระบบของผมจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศจีนเลย, แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ อยู่เสมอ. นอกจากนั้น, การทำงานในสถบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังช่วยเพิ่มโอกาสให้ผมได้เรียนรู้มากขึ้นอีกด้วย. เมื่อต้นปี 2552, ความที่ได้รับมอบหมายให้บรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีนสำหรับคณะครูในเขตการศึกษาจังหวัดขอนแก่น, ผมจึงได้แปลและจัดทำหนังสือ “ประเทศจีนโดยสังเขป” ขึ้้นมาเพื่อใช้ประกอบการบรรยายในครั้งนั้น. หนังสือเล่มบางนี้นำเสนอแต่เพียงข้อมูลต่างๆ “โดยสังเขป” และเหมาะสำหรับผู้เริ่มสนใจศึกษาเกี่ยวกับประเทศจีนเท่านั้น. หากท่านเป็นหนึ่งในนั้น, ท่านสามารถดาวน์โหลด (more…)

สมเด็จพระพันปีหลวงฉือสี่

จากหัวหน้าเผ่าถึงโอรสสวรรค์: ตำแหน่งและสถานะของจักรพรรดิจีน (ตอนที่ 7)

0

สมเด็จพระพันปีหลวงฉือสี่

เมีย-แม่-ญาติ-ขันที ผู้มีบารมีนอกราชบัลลังก์

แม้ว่าโดยหลักการการปกครองและคติเรื่องอาณัติสวรรค์จะกำหนดว่าอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินสูงสุดอยู่ที่องค์จักรพรรดิ แต่แท้จริงแล้วจักรพรรดิที่สามารถกุมอำนาจอธิปไตยไว้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั้นมีอยู่ไม่มากนัก นอกจากต้นตำรับอย่างฉินสื่อหวงแล้ว จักรพรรดิที่มีอำนาจและบารมีสูงส่งจนสามารถสร้างเอกภาพได้ตลอดรัชสมัยอาจได้แก่ ฮั่นอู่ตี้ สุยหยางตี้ ถังไท่จง หมิงไท่จู่ หมิงซื่อจู่ ชิงเซิ่งจู่ และชิงเกาจง เป็นต้น จักรพรรดิส่วนใหญ่ไม่ได้โชคดีเช่นนั้น เพราะต้องนั่งบนบัลลังก์ที่มีเงาของบุคคลอื่นทอดทับอยู่ หรือไม่ก็เป็นเพียงหุ่นเชิดให้ผู้อื่นชักใยอยู่เบื้องหลัง

เจ้าของเงาและคนเชิดหุ่นมิใช่คนอื่นคนไกล ล้วนแต่เป็นผู้ใกล้ชิดกับจักรพรรดิทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นพระญาติวงศ์อย่างพระอัครมเหสี หรือหวงโฮ่ว/ฮองเฮา (皇后) พระพันปีหลวง หรือหวงไท่โฮ่ว/ฮองไทเฮา (皇太后) และพระอัยยิกาเจ้า หรือไท่หวงไท่โฮ่ว/ไทฮองไทเฮา (太皇太后) หรือข้าราชบริพารคนสนิทอย่างบรรดาขันที เป็นต้น (more…)

บรรดาเผ่าจีน

56 ชาติพันธุ์ 1000 ล้านประชากร

0

บรรดาเผ่าจีน

พรีเซนเทชันแนะนำความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชากรและกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายในสาธารณรัฐประชาชนจีน ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้แก่ จำนวนประชากร อัตราส่วนประชากรชายกับหญิง และจำนวนประชากรของกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น พร้อมรวบรวมภาพวาดและภาพถ่ายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่บันทึกโดย Chen Haiwen ครบทั้ง 56 กลุ่มชาติพันธุ์

 

View more presentations from wiraja.
ปฐมจักรพรรดิฉินสื่อหวงตี้

จากหัวหน้าเผ่าถึงโอรสสวรรค์: ตำแหน่งและสถานะของจักรพรรดิจีน (ตอนที่ 4)

0

กำเนิดจักรพรรดิ

ปฐมจักรพรรดิฉินสื่อหวงตี้

เมื่ออิ๋งเจิ้ง (嬴政) กษัตริย์รัฐฉิน สามารถรวบรวมแผ่นดินจีนที่แตกกระสานซ่านเซ็นเป็นเวลาหลายร้อยปีให้กลายเป็นจักรวรรดิอันเป็นปึกแผ่นได้สำเร็จในชั่วเวลาเพียง 10 ปีในปี 221 ก่อนคริสตกาล ก็ดำริว่าตนนั้นมีความยิ่งใหญ่เหนือกว่ากษัตริย์ของหกนครรัฐอย่างยิ่ง ไม่อาจดำรงตำแหน่งในฐานะกษัตริย์เพียงเท่านั้น จึงจำเป็นต้องคิดค้นตำแหน่งใหม่ขึ้นมาในเหมาะสมกับพระราชอำนาจและพระบารมีของผู้ปกครองจักรวรรดิ (more…)

ROC_calendar

ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่โดยสังเขป

0

ซุนจงซาน (ซุนยัดเซ็น)

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๑๙๑๑ เกิดการก่อจลาจลอู่ชางขึ้นโดยการนำของซุนจงซาน (ซุนยัดเซ็น) พร้อมได้เสนอให้เกิดการปฏิวัติขึ้นภายใต้ “หลักไตรราษฎร์” เนื่องจากปี ๑๙๑๑ ตรงกับปีซินไห่ตามปฏิทินจีน เหตุการณ์ครั้งนี้จึงได้รับการขนานนามว่าการปฏิวัติซินไห่ ซึ่งทำให้ราชสำนักชิงถูกโค่นล้มลง พร้อมกับกาลอวสานของระบบศักดินาราชาธิปไตยที่ปกครองจีนมายาวนานกว่า ๒,๐๐๐ ปี จากนั้นจึงได้สถาปนาสาธารณรัฐจีนขึ้น  ทว่าการปฏิวัติครั้งนี้ประสบ  ความล้มเหลวในการต่อต้านจักรวรรดินิยมและระบอบศักดินาอันเป็นภารกิจสำคัญยิ่ง ดังที่ซุนจงซานได้กล่าวไว้ก่อนเสียชีวิตว่า “ในยามที่การปฏิวัติยังไม่บรรลุผลนี้ เหล่าสหายจำต้องมุ่งทำงานหนักขึ้น” (more…)

สามบูรพกษัตริย์

ประวัติศาสตร์จีนสมัยโบราณโดยสังเขป

0

นฺหวี่วากับฝูซี

หลักฐานจากการขุดค้นทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่ามีมนุษย์ดึกดำบรรพ์อาศัยอยู่เมื่อกว่าหนึ่งล้านปีมาแล้วในบริเวณที่รู้จักกันว่าเป็นประเทศจีนในปัจจุบัน โดยจีนนับเป็นประเทศที่เก่าแก่ที่สุดประเทศหนึ่งในโลก ซึ่งมีบันทึกทางประวัติศาสตร์มานับ ๔,๐๐๐ ปี

“นับแต่ผันกู่แยกดินฟ้า มีสามบูรพกษัตริย์กับห้าอธิราชเป็นใหญ่ในบรรพกาล” ผันกู่คือวีรบุรุษในนิทานปรัมปราผู้ซึ่งแยกสวรรค์และโลกออกจากกัน สามบูรพกษัตริย์กับห้าอธิราชล้วนเป็นวีรบุรุษในตำนานเช่นกัน โดยเชื่อกันว่าสามมหาราชคือ ฝูซี เสิน-หนง และหวงตี้ ฝูซีนั้นเป็นบรรพบุรุษคนแรกของชาวจีน มีหัวเป็นคนมีตัวเป็นงู อยู่กินกับน้องสาวของตนนามว่านฺหวี่วา ซึ่งบรรดาบุตรของทั้งคู่ก็คือเหล่ามนุษย์นั่นเอง เสินหนงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  เหยียนตี้ เป็นเทพกสิกรรมและหัวหน้าชนเผ่าทางใต้ ส่วนหวงตี้หรือจักรพรรดิเหลือง เป็นหัวหน้าชนเผ่าทางตะวันตกเฉียงเหนือ สองเผ่านี้ร่วมมือกันขับไล่ชนเผ่าของชื่อโหยว แล้วตั้งถิ่นฐานในบริเวณภาคกลางพร้อมกับผูกสัมพันธ์กับเช่นเผ่าอื่นๆ จนก่อกำเนิดประเทศจีนขึ้น ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ชาวจีนทั่วโลกขนานนามตนเองว่าเป็น “ลูกหลานเหยียนตี้หวงตี้” (more…)

President Hu Jintao

การเมืองการปกครองจีน

0

ตราสาธารณรัฐประชาชนจีน

อำนาจทั้งปวงในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นของประชาชนจีน ซึ่งใช้สิทธิตามอำนาจของตนผ่านองค์กรที่เรียกว่าสภานิติบัญญัติประชาชนแห่งชาติและบรรดาสภานิติบัญญัติประชาชนระดับท้องถิ่นต่างๆ ดังนั้นจึงถือว่าระบบสภาประชาชนดังกล่าวนี้เป็นพื้นฐานระบอบการเมืองของประเทศจีน

จีนเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และมีพรรคการเมืองหลากหลาย โดยก่อนที่รัฐบาลจะดำเนินนโยบายใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาติและวิถีชีวิตของประชาชน พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน (Communist Party of China: CPC) ในฐานะเป็นผู้กุมอำนาจบริหารจะเสนอประเด็นดังกล่าวเพื่อหารือกับผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ พรรคการเมือง กลุ่มอาชีพ และกลุ่มผู้ไม่สังกัดพรรคการเมืองทั้งหลาย ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ระบบความร่วมมือระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ และขอคำปรึกษาทางการเมืองภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนนี้เป็นฐานสำคัญของระบอบการเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีน (more…)

Nixon and Mao

การแบ่งเขตการปกครองของจีนและปัญหาไต้หวัน

0

แผนที่แสดงการแบ่งเขตการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในปัจจุบัน ประเทศจีนแบ่งเขตการปกครองออกเป็นสามระดับ กล่าวคือประเทศแบ่งออกเป็นมณฑล (province) อำเภอ (county) และตำบล เขตการปกครองระดับมณฑลได้แก่ มณฑล เขตปกครองตนเอง (autonomous region) และมหานคร (municipality) ซึ่งขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง แต่ละมณฑล (หรือเขตปกครองตนเอง) แบ่งออกเป็นจังหวัดปกครองตนเอง (autonomous prefecture) อำเภอ (หรืออำเภอปกครองตนเอง- autonomous county) และเมือง แต่ละอำเภอแบ่งออกเป็นตำบล (township) และเทศตำบล (town) (more…)

Go to Top