มอดินแดงเดือด!

บทความโดย วิศปัตย์ ชัยช่วย
(พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกใน KKU TIMES ฉบับประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๕ โดยใช้นามปากกาว่า "หอจอดหมายเหตุองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น)

สำหรับคนที่อยู่ตั้งแต่ ปี ๔ ขึ้นไป (ที่มาสอบสัมภาษณ์โควตา) คงจะยังจำเหตุการณ์ประท้วงอธิการบดี ครั้งล่าสุดได้ นั่นเป็นเหตุการณ์ประท้วงครั้งสำคัญของอีกหน้าประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งนี้

แน่ล่ะ… เหตุการณ์ประท้วงรุนแรงภายในมหาวิทยาลัยมิใช่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
ทว่าเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง ต่างกรรม ต่างวาระ…

บทความนี้มิได้มีจุดประสงค์ที่จะรื้อฟื้นเรื่องเก่า ให้เกิดความแตกแยกขึ้น หากแต่มุ่งจะเสนอแง่มุมหนึ่งของประวัติศาสตร์ มอดินแดง เพื่อเป็นอุทาหรณ์และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งขึ้นอีก ดังที่เคยเกิดขึ้นมา…ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

มาดูกันว่า ณ มอดินแดงแห่งนี้ เคยผ่านเรื่องราวของความขัดแย้งในเหตุการณ์ประท้วงมาแล้วอย่างไรบ้าง (more…)