ประวัติศาสตร์ชาติไทยอันยาวนาน (กว่าใครเหรอ)

เมื่อนานมาแล้ว เคยได้ยินผู้ใหญ่บางคนแสดงความห่วงใยว่าปัจจุบันคนไทยไม่รู้ “ประวัติศาสตร์” เพราะไม่มีวิชาประวัติศาสตร์ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงสมควรให้รัฐบาลนำกลับมาบรรจุในหลักสูตรอีกครั้ง ผู้ใหญ่คนนั้นยังเห็นว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้น “ยาวนาน” และมีเรื่องราว “น่าซาบซึ้ง/กินใจ” กว่าประวัติศาสตร์ชาติอื่นได้ยินดังนั้น ผมก็อยากถามกลับไปทันที-แต่ทำไม่ได้เพราะผู้ใหญ่คนนั้นพูดทางโทรทัศน์-ว่าประวัติศาสตร์ไทยที่ “เชื่อว่า” สุโขทัยเป็น “อาณาจักรแห่งแรก” นั้น “ยาวนาน” กว่าประวัติศาสตร์ชาติไหนผมนึกชื่อประเทศที่มีประวัติศาสตร์ “สั้น” กว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยได้น้อยมากจนแทบนึกไม่ออกเลย เอาแค่ประเทศเพื่อนบ้านในอุษาคเนย์ก็ลำบากแล้ว มิพักต้องพูดถึงประเทศในลุ่มน้ำสำคัญทั่วโลก
1. ลาว – อาณาจักรล้านช้างโผล่ขึ้นมาพร้อมๆ กับสุโขทัย
2. กัมพูชา – เอาแค่อาณาจักรขอมก็รุ่งเรืองมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 แล้ว
3. พม่า – พุทธศาสนารุ่งเรืองก่อนจะมีสุโขทัย และเป็นเส้นทางการค้าสำคัญเชื่อมจีน-ตะวันออกกลาง-ยุโรป
4. เวียดนาม – มีราชวงศ์ Hong Bang ที่ครองราชสมบัตินานถึง 2,639 ปี (เป็นอันดับสองรองจากราชวงศ์ยามาโตะของญี่ปุ่น)

เพียงแค่นี้ ประวัติศาสตร์ไทย (อันคับแคบและล้าหลัง) ก็สืบย้อนหลังไปได้ไม่ไกลกว่า 4 ประเทศเพื่อนบ้านนี้แล้ว

ความคิดที่ว่าชาติไทยมีความเป็นมายาวนานจึงเป็นกระบวนทัศน์/วาทกรรม/มายาคติที่ถูกต้องและใช้งานได้เมื่อจินตนาการว่าประเทศไทยตั้งอยู่บนโลกไม่มีประเทศอื่นอยู่เท่านั้น

 

 

Related Posts:

  • No Related Posts