Archive for June, 2011

ลา วปท.‏

0

ผองเราเคยจับมือกันกลมเกลียว
ใจร้อยใจเป็นดวงเดียวยังจำมั่น
มองแววตาเห็นความรักความผูกพัน
ร่วมฝ่าฟันเศร้าสุขทุกนาที

นาฬิกาเคลื่อนคล้อยเลื่อนลอยผ่าน
วันเป็นวานกาลเป็นไกลไปทุกที่
จำต้องจากจำต้องห่างต่างวิธี
ตามวิถีเส้นทางที่เลือกเดิน

ผองเราเอ๋ยถึงเวลาต้องลาจาก
จึงขอฝากเพลงไว้ยามห่างเหิน
ทุกหุบเหวทุกแผ่นผาที่เผชิญ
เพื่อนมิได้ก้าวเดินเพียงลำพัง

ยังมีเรายังมีน้องยังมีพี่
เพื่อนยังมี วปท. ที่สร้างหวัง
เพื่อนยังมี มข. เสริมพลัง
กาลพฤกษ์ยังเบ่งบานนานนิรันดร์.

น้องพี่ วปท.

0

ดาวเหนือ
เด่นแสงพราวอยู่บนฟ้า
คอยนำทางมวลประชา
ให้สู้ฟันฝ่าผองภัย

มข.
ยืนหยัดเด่นคู่สมัย
ถิ่นนี้หลอมรวมน้ำใจ
ยิ่งใหญ่แกร่งกล้างดงาม

น้องพี่
วปท. เราคู่สยาม
ร้อยรักไมตรีแสนงาม
ใต้ฟ้าครามนี้ชั่วนิรันดร์

ฝากหวัง
รวมพลังก้าวเดินสู่ฝัน
อุทิศเพื่อผองชนมั่น
สร้างสรรค์ชาติไทยของเรา.

Mr Henry Pu Yi Last Emperor Of China

จากหัวหน้าเผ่าถึงโอรสสวรรค์: ตำแหน่งและสถานะของจักรพรรดิจีน (จบ)

0

จากจักรพรรดิเป็นสามัญชน: อวสานโอรสสวรรค์

สมเด็จพระจักรพรรดิชิงเกาจง (เฉียนหลง)

เมื่อจักรพรรดิชิงเกาจงสละราชบัลลังก์ในปี 1795 ยุคทองคังเฉียนของก็ถือว่าสิ้นสุดลง ความถดถอยเริ่มปรากฏแก่ราชสำนักชิง ความมั่งคั่งรุ่งเรืองที่สั่งสมมาตั้งแต่รัชศกคังซีและยงเจิ้งถูกใช้หมดไปกับการทำสงคราม การบำรุงรักษากองทัพ การเสด็จประพาสเจียงหนาน การก่อสร้างพระราชวัง และการใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือย มิหนำซ้ำการที่ชิงเกาจงไว้วางใจขุนนางใหญ่บางคนยังเปิดช่องให้เกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวงด้วย สิ่งต่างๆ เหล่านี้บั่นทอนอำนาจและบารมีของจักรพรรดิ กัดกินรากฐานของจักรวรรดิไปทีละน้อย และกระตุ้นให้เกิดแรงต่อต้านและการลุกฮือของราษฎรทั้งใต้หล้าในระยะต่อมา (more…)

ฉลองพระองค์ของจักรพรรดิในราชวงศ์ฮั่น

ฉลองพระองค์: เสื้อคลุมมังกรและสัญลักษณ์แห่งองค์จักรพรรดิ (ปรับปรุงใหม่ ตอนที่ 1)

0

ฉลองพระองค์ของจักรพรรดิราชวงศ์ชิง

ฉลองพระองค์ของจักรพรรดิจีนไม่เพียงแต่มีความงดงามเท่านั้น หากแต่ภายใต้ลวดลายอันวิจิตรตระการตาด้วยฝีมือการถักทออันประณีตบรรจงนั้น ยังอุดมไปด้วยความอำนาจอันเข้มขลังยิ่งใหญ่ซึ่งสะท้อนผ่านสีสันและสัญลักษณ์ต่างๆ มากมาย ดังคำพังเพยโบราณที่ว่า “ขึ้นรัชกาลใหม่เมื่อสวมเสื้อคลุมมังกร” (Zhang, 2008) ซึ่งสะท้อนความสำคัญของฉลองพระองค์ได้เป็นอย่างดี บทนี้จะกล่าวถึงความหมายและความสำคัญที่แฝงอยู่ในสี สัญลักษณ์ และองค์ประกอบต่างๆ ของฉลองพระองค์ของจักรพรรดิจีนที่ถือเป็นธรรมเนียมสืบทอดมานานกว่าสองพันปี (more…)

สมเด็จพระพันปีหลวงฉือสี่

จากหัวหน้าเผ่าถึงโอรสสวรรค์: ตำแหน่งและสถานะของจักรพรรดิจีน (ตอนที่ 7)

0

สมเด็จพระพันปีหลวงฉือสี่

เมีย-แม่-ญาติ-ขันที ผู้มีบารมีนอกราชบัลลังก์

แม้ว่าโดยหลักการการปกครองและคติเรื่องอาณัติสวรรค์จะกำหนดว่าอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินสูงสุดอยู่ที่องค์จักรพรรดิ แต่แท้จริงแล้วจักรพรรดิที่สามารถกุมอำนาจอธิปไตยไว้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั้นมีอยู่ไม่มากนัก นอกจากต้นตำรับอย่างฉินสื่อหวงแล้ว จักรพรรดิที่มีอำนาจและบารมีสูงส่งจนสามารถสร้างเอกภาพได้ตลอดรัชสมัยอาจได้แก่ ฮั่นอู่ตี้ สุยหยางตี้ ถังไท่จง หมิงไท่จู่ หมิงซื่อจู่ ชิงเซิ่งจู่ และชิงเกาจง เป็นต้น จักรพรรดิส่วนใหญ่ไม่ได้โชคดีเช่นนั้น เพราะต้องนั่งบนบัลลังก์ที่มีเงาของบุคคลอื่นทอดทับอยู่ หรือไม่ก็เป็นเพียงหุ่นเชิดให้ผู้อื่นชักใยอยู่เบื้องหลัง

เจ้าของเงาและคนเชิดหุ่นมิใช่คนอื่นคนไกล ล้วนแต่เป็นผู้ใกล้ชิดกับจักรพรรดิทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นพระญาติวงศ์อย่างพระอัครมเหสี หรือหวงโฮ่ว/ฮองเฮา (皇后) พระพันปีหลวง หรือหวงไท่โฮ่ว/ฮองไทเฮา (皇太后) และพระอัยยิกาเจ้า หรือไท่หวงไท่โฮ่ว/ไทฮองไทเฮา (太皇太后) หรือข้าราชบริพารคนสนิทอย่างบรรดาขันที เป็นต้น (more…)

"จับมือกันไว้ก้าวไปสู่ฝัน"

Meet the COLA Family! รวมตัวการ์ตูนในครอบครัว วปท.

0

"จับมือกันไว้ก้าวไปสู่ฝัน"

นับตั้งแต่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นเปิดรับนักศึกษาระดับปริืญญาภาคปกติรุ่นแรกในปี 2553 นอกจากจะทำหน้าที่จัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ แล้ว ผมยังได้ใช้เวลาว่างในการสร้างสรรค์ตัวการ์ตูนของบรรดาสมาชิกของครอบครัววิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นด้วย ยามใดที่ว่างก็เปิดโปรแกรมโฟโต้ช็อปขึ้นมาแล้วบรรเลงลวดลายลงไป ผลลัพธ์ก็คืิอตัวการ์ตูนชุดหนึ่งที่เป็นตัวแทนของสมาชิกแทบทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาภาคปกติทุกสาขา นักศึกษาปริญญาโทที่มาจากท้องถิ่น เรื่อยไปจนถึงเจ้าหน้าที่และคณาจารย์ ในช่วงที่ผ่านมาไม่มีโอกาสได้เผยแพร่มากนัก จึงขอจัดหนักไว้ ณ ที่นี้ครับ (more…)

"กรุณาใช้ช่องถัดไป"

ระบบราชการในดวงมานของข้าพเจ้า!

0

"กรุณาใช้ช่องถัดไป"

มาอีกแล้ว! ยินดีต้อนรับสู่กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ของรายวิชา 002 191 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 1 ให้นักศึกษาทบทวนและทำความเข้าใจเนื้อหาของบทที่ 4 ว่าด้วยเรื่องการจัดองค์การแบบราชการในตำราเรียนและเอกสารประกอบคำบรรยาย แล้วตอบคำถามในฟอร์มข้างล่างนี้ งานนี้เป็นงานเดี่ยวนะครับ กำหนดส่งงานภายในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2554 เวลา 23.59 น. ช้าอดหมดสิทธิ์เฮ! (more…)

จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้มหาราช

จากหัวหน้าเผ่าถึงโอรสสวรรค์: ตำแหน่งและสถานะของจักรพรรดิจีน (ตอนที่ 6)

0

หลากสีสันจักรพรรดิจีน

จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้มหาราช

ด้วยชุดคำอธิบายเรื่องอาณัติสวรรค์เดียวกันนี้ ทำให้ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองจีนมีลักษณะพิเศษ กล่าวคือ จักรพรรดิอาจเป็นผู้ใดก็ได้ในใต้หล้า อาจเป็นชายหรือหญิง อาจเป็นคนแก่ชราภาพหรือเด็กไร้เดียงสา อาจเป็นขุนนางใหญ่หรือลูกชาวนา หรือแม้กระทั่งที่ว่าอาจเป็นชาวต่างชาติเลยก็เป็นได้ ขอเพียงแต่มีคุณสมบัติคู่ควรแก่การรับอาณัติสวรรค์ และสิ่งที่น่าสนใจยิ่งก็คืออำนาจที่ได้รับตามอาณัติสวรรค์อาจแผ่รัศมีกว้างไกลหรือริบหรี่แสงอ่อนแรงก็เป็นได้ (more…)

Go to Top